Bild över älvsbrinken Skellefteå med texten Innovationsveckan 5-9 oktober

Goda exempel avslutar innovationsveckan

Publicerad 2020-10-07

Den lokala finalen av innovationsveckan går under rubriken ”Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling” och blir en blandning av samtal, paneler och goda exempel från kommunkoncernen. Med utgångspunkt i gemensam strategi för hållbar digital utveckling kretsar frågeställningar kring hur vi tillsammans utvecklar förutsättningarna för att leva och verka i framtidens Skellefteå?

Skellefteå kommuns CIO Michael Carlberg Lax kommer ge en introduktion kring den strategi för hållbar digital utveckling som tagits för koncernen under våren, och hur det kommer vara möjligt att följa arbetet med digital utveckling både som medarbetare och invånare inom kort.

Några höjdpunkter i programmet är ett panelsamtal mellan Helena Strömbro Ershag (chefsredaktör Norra Västerbotten) och delar ur kommun och koncernledning kring varför vi egentligen behöver bli bättre på innovation, som kommer följas av perspektiv, inspel och tips från det lokala innovationsnätverket

Goda exempel från aktuellt innovationsarbeten i koncernen kommer också att lyftas, som automationsarbete på ekonomi- och lönecenter på Skellefteå kommun, aktuella satsningar från Skellefteå krafts affärsinnovationsarbete och erfarenheter av metoden Treboxmodellen på Stöd och Service, Skelleftebuss och Skellefteå Airlines, i samarbete med Hello Future.

Näringslivskontoret presenterar sitt arbete med att bygga innovationsförmåga långsiktigt på orten, och dela ut Växthuspriset 2020.

Moderator för förmiddagen är Petra Liuski, till vardags kontorschef Hello Future, men också engagerad Skellefteåbo, initiativtagare och engagerad i #backaskellefteå mm.
Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling” kan du vara med på både fysiskt på The Great Northern, med begränsat antal platser, och digitalt.

Mer information och tider för varje hållpunkt i fredagens program hittar du på innovationsveckan.nu