Kommunfullmäktige sammanträder 20 oktober

Publicerad 2020-10-19

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen, Campus Skellefteå, tisdag 20 oktober, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

På sammanträdet kommer bland annat delårsrapport Skellefteå kommun, augusti 2020, byggande och finansiering av cirkulationsplats på väg 372 med anslutning mot Bergsbyvägen och Torsgatan samt val av tillfälligt oppositionsråd och tillfällig ledamot i kommunstyrelsen under Andreas Löwenhööks (M) föräldraledighet att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellation och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Här kan du se hela ärendelistan (pdf, nytt fönster)

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Följ i webbradio

Lyssna på sändningen via Radio Skellefteås webbplats.

Följ i webb-tv

Lyssna på kommunfullmäktige efter direktsändning

Radio Skellefteå lägger upp kommunfullmäktiges sändning och publicerar den i deras ljudarkiv efter sändning. Filerna finns tillgängliga fram till kommande kommunfullmäktige då de byts ut till aktuella filer.
Lyssna på sändningen i efterhand i Radio Skellefteås ljudarkiv.