Nu är projektwebben för iVO-projektet tillgänglig

Publicerad 2020-10-13

Sedan några år tillbaka driver Skellefteå, Kiruna och Uppsala kommun projektet ”Internet of Things (IoT) inom vård och omsorg”. Projektet görs för att försöka utveckla kvalitén och arbetssätten inom vård och omsorg, så att de lättare ska kunna anpassas till det faktum att andelen äldre i Sverige ökar snabbare än andelen som arbetar.
Nu kan du få insyn i projektets mål och arbete på projektwebben.

I framtiden kommer många människor vara i behov av olika vård- och omsorgsinsatser.

Uppkopplad teknik kan då vara en metod som bidrar till att personalen kan lägga mer av sina resurser på insatser som upplevs vara till stor nytta för vårdtagaren. Det skulle också kunna leda till att äldre i större utsträckning kan bo kvar i sina egna hem.

iVO-projektet finansieras av Vinnova och är en del av IoT Sverige, som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Ska bredda kunskaperna
Målet med projektet är i första hand att bredda kunskaperna och erfarenheterna i hur information från olika enheter och system kan sammankopplas och användas.

Rent praktiskt sker det genom att 30 lägenheter inom kommunerna utrustas med IoT-enheter från olika leverantörer för att sedan kopplas ihop i ett gemensamt system. Utifrån detta används artificiell intelligens för att upptäcka avvikelser i beteendemönster. Avvikelser skickas till boende samt deras anhöriga utifrån deras behov och önskemål.

projektwebben kan du också ta del av det arbete som gjorts hittills. Forskare vid Luleå tekniska universitet, LTU, berättar till exempel om den IoT-plattform de byggt och hur de tolkar den information som kommer från deltagarnas hem.

Skellefteå kommun berättar hur de arbetat för att nå deltagare och få en nära kontakt med dem.