Gymnasiet inför fjärrundervisning för språklektioner och individuella valet

Publicerad 2020-11-09

Ett ökat antal fall av covid-19 finns på gymnasiet. Under förra veckan har Baldergymnasiet rapporterat fyra fall och Anderstorpsgymnasiet nio. Klustersmitta har ännu inte kunnat bekräftats i skolmiljön, men det finns kopplingar till fritidsaktiviteter och fritidsumgängen.

-Som läget är idag anser smittskydd inte att vi ska stänga ner, skicka hem klasser eller grupper, säger Erik Burstrand avdelningschef gymnasiet i Skellefteå kommun. Vi måste förlita oss på smittskyddets bedömningar dvs ingen åtgärd i dagsläget i form av begränsning av klasser på skolorna. Nytt beslut kan tas om situationen förändras, och vi följer utvecklingen fortlöpande, säger Erik Burstrand. Gymnasiet inför fjärrundervisning för språklektioner och individuella valet.

För att minska risken för smittspridningen mellan gymnasieskolorna har gymnasiechefen beslutat att under en period övergå till fjärrundervisningen i det individuella valet och språk. Det är de elever som har undervisning i blandade grupper, dvs elever från både Anderstorp och Balder. Övergången ska ske så snart som det är möjligt och fram till och med vecka 48. Eventuell förlängning beslutas vecka 48. Beslutet gäller inte undervisning vid NIU/LIU.