Arbetslös?

Skellefteå kommuns arbetsmarknadspolitik ska leda till fler i arbete och till framtida kompetensförsörjning - såväl för kommunen som för regionens samlade arbetsliv. Alla insatser ska främja ökad mångfald och integration.

Fler människor i arbete

De arbetsmarknadspolitiska programmen syftar till att få fler människor i arbete.

Läs mer om de arbetsmarknadspolitiska programmen

Enheten för arbetsmarknad hjälper dig

Enheten för arbetsmarknad hjälper individer som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten främjar jämställdhet, mångfald och lika behandling.

Enheten för arbetsmarknads verksamhet

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-07