Munskydd införs brett i socialkontorets verksamheter

Publicerad 2020-11-10

På grund av smittspridningen i samhället har socialkontoret beslutat att munskydd ska användas i förebyggande syfte i alla verksamheter som arbetar nära individer. Munskydd levereras och införs successivt från den 11 november och en vecka framåt.

Det innebär att även personalen inom hemtjänsten samt verksamheter som ger stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska använda munskydd.

Undantag kan förekomma i vissa fall, där bedömningen är att personalen kan hålla avstånd till individen, t.ex. där stödet främst är pedagogiskt.

Den 5 november infördes munskydd på kommunens vård- och omsorgsboenden, som ett första steg.

Munskydd rekommenderas för alla besökare

Det är viktigt att besökare är friska, symptomfria och tar med sig eget munskydd som används när man besöker sina närstående på våra boenden, såväl inom Vård och omsorg som Stöd och service.