Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 11 november

Publicerad 2020-11-11

Nyligen har skärpta allmänna råd införts i Västerbotten. Alla är skyldiga att följa råden. Dagens videorapport handlar om hur skärpningen påverkar Skellefteå kommuns verksamheter. Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson förklarar läget tillsammans med säkerhetschef, chef för Kultur och fritid samt chef för Utbildning och arbetsmarknad.

Manus

Mer information om Skellefteå kommuns arbete med coronaviruset