Solkraft Rondellen och Solkraft Öst stängs tillfälligt

Publicerad 2020-11-17

Skellefteå kommun stänger tillfälligt större delen av verksamheterna Solkraft Rondellen och Solkraft Öst, under perioden 17 till 27 november. Detta då Covid-19-smitta har konstaterats i verksamheterna och vi vill förebygga ytterligare smittspridning.

Undantagna från stängningen är de separata verksamheter som arbetar med leverans av mat och utrustning, återbruk på återvinningscentralerna samt godsmottagning.

Totalt berörs ca 270 personer som har en anpassad anställning inom Solkraft. Under stängningen får de anställda stanna hemma med samma ersättning som om de hade arbetat. De uppmanas att vara extra uppmärksamma på om de får symtom som kan härledas till Covid-19, och i så fall provta sig.

Skellefteå kommun håller Smittskyddsenheten på Region Västerbotten informerad om läget.