Den stora Barndagen - 20 november

Publicerad 2020-11-17

Fredag den 20 november är det dags för Barnkonventionens dag. I många länder firar vi därför 20 november som den stora Barndagen. I Skellefteå kommun kommer den också att firas på olika sätt.

På flera förskolor runt om i kommunen kommer de att prata om barnens rättigheter och tillverka ljuslyktor och ha ljusmanifestationer i samband med Barnkonventionens dag eller World Children´s Day som den heter på engelska.

Barnkonventionen
Barnkonventionen är nu svensk lag och innehåller alla barnets rättigheter. Den är inte en manual för barnuppfostran, men den ger ett synsätt på barn som är en vägledning för föräldrar och andra vuxna runt barnet. Den säger att ett barn är en person med egna rättigheter, precis som en vuxen. Både barn och vuxna har rätt till respekt för sina känslor, behov, intressen och tankar. Som förälder ska du ta hand om och skydda ditt barns rättigheter.

Barnrättsgruppen
I Skellefteå kommun finns det också en barnrättsgrupp med representanter från de olika förvaltningarna som arbetar med att stärka respekten, skyddet och främjandet av barnets rättigheter i kommunen.

Föräldrasupporten
I Skellefteå kommun finns också Föräldrasupporten, en rådgivning med fokus på att stärka relationer och gynna barnets utveckling och att du som förälder ska få känna dig trygg och orka med föräldraskapets utmaningar. Föräldrasupporten erbjuder föräldrastöd, enskilt eller i grupp för föräldrar eller nära anhöriga till barn och unga i åldern 0-18 år.

Läs mer om Föräldrasupporten
https://www.skelleftea.se/foraldrasupporten

Läs mer om barnkonventionen
Här kan du läsa om vem som är representant i barnrättsgruppen.
https://www.skelleftea.se/barnrattsarbete-i-skelleftea

 

Fakta
Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. I många länder firar vi därför 20 november som den stora barndagen. I Sverige är dessutom barnkonventionen lag från och med 1 januari 2020.