Internationell gymnasieutbildning till Skellefteå

Publicerad 2020-11-20

En internationell gymnasieutbildning kan starta i Skellefteå höstterminen 2022 under förutsättningar att kommunstyrelsen ger klartecken för finansiering. Det beslutade gymnasienämnden. Det handlar om International Baccalaureate (IB), en erkänd utbildning/studentexamen som finns på cirka 3 000 skolor i cirka 150 länder runt om i världen.

2019 beslutade dåvarande gymnasiekontoret (nuvarande förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad) om att förbereda en intresseanmälan om att få starta en IB-utbildning men de planerna sköts på framtiden eftersom det saknades finansiering.

Aktuellt igen
Under hösten 2020 blev det aktuellt igen om att starta en engelskspråkig gymnasieutbildning och förvaltningen utbildning och arbetsmarknad har därför utrett möjligheterna om en start i Skellefteå.

Expansiv fas
Anledningen var att Skellefteå befinner sig i en expansiv fas med kommande företagsetableringar som är i behov av att anställa personal från andra länder. Och sedan ett år tillbaka bedriver Engelska skolan en internationell utbildning på grundskolenivå.

Starta hösten 2022
Tanken är att starta redan höstterminen 2022 om Skellefteå blir godkänd som utbildningssamordnare och att gymnasienämnden får kostnadstäckning via en utökad rambudget från kommunstyrelsen.

Fakta utbildningen
Själva IB-utbildningen är tvåårig, men i Sverige omfattar IB tre års studier precis
som alla andra nationella gymnasieprogram. Det första året är ett förberedande
år, under vilket eleverna läser svenska gymnasiekurser. Sedan följer
den tvååriga IB-utbildningen.