Informationsmöte om insatserna mot covid-19 på Northvolt Ett

Publicerad 2021-02-09

Torsdag 11 februari kl 16.30 genomförs ett digitalt informationsmöte, där representanter från Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Northvolt informerar om pågående insatser mot covid-19 på Northvolt Ett, och svarar på frågor.

Sedan spridningen av Covid-19 upptäcktes i Sverige i början av 2020 har Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Northvolt samarbetat för att stävja smittspridning på bygget av batterifabriken Northvolt Ett genom restriktioner och preventiva insatser.

Detta bidrog till att hålla nere smittspridning under 2020, men under testinsatser i början av denna månad upptäcktes en tydligt ökad smitta.

I samråd med Region Västerbotten initierades då direkta åtgärder, i form av regelbunden masstestning och isolering. Den fortsatta testningen visar nu färre smittade, men det innebär inte att det motverkande arbetet kan minska i intensitet.

Därför genomförs nu ytterligare åtgärder för att minimera smittspridningen och kontaktytorna mellan anställda på bygget och övriga samhället.

Med anledning av detta vill vi bjuda in till ett digitalt informationsmöte, där representanter från Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Northvolt kan informera mer om pågående insatser och svarar på uppkomna frågor.

När? Torsdagen den 11 februari, 16.30-17.30 (ca)

Var? Skellefteå kommuns och näringslivskontorets Facebooksidor samt på Norran

Hur? https:/www.facebook.com/skelleftea.se,
https://www.facebook.com/naringslivskontoretskellefteakommun och www.norran.se

För vem: Alla som är intresserade.

OBS! Frågor kan mailas i förväg via mail: naringsliv@skelleftea.se eller ställas under sändningen på ovanstående Facebooksidors kommentarsfält eller som ett meddelande.

Sändningen kommer även att spelas in och kunna ses i efterhand på dessa sidor.

Sändningen arrangeras av näringslivskontoret, Skellefteå kommun