Kommunen höjer beredskapen och utökar egenprovtagning av medarbetare

Publicerad 2021-02-12

Sedan januari utförs egenprovtagning av medarbetare 2 gånger i veckan på alla vård- och omsorgsboenden. På grund av att smittspridningen återigen är hög i Skellefteå utökas provtagningen till att även omfatta medarbetare inom hemtjänsten och hemvården.

Provtagningens syfte är att identifiera asymtomatiska medarbetare med Covid-19, och görs på rekommendation av Vårdhygien på Region Västerbotten.

- Vi gör vad vi kan för att skydda sköra och äldre invånare. Av de ca 3000 egentester som hunnit göras på vård- och omsorgsboenden har vi hittat 4 medarbetare med Covid-19 som inte haft symtom när de testat sig, berättar Ejja Häman Aktell, avdelningschef Vård och omsorg.