Studera till lärare och arbeta samtidigt - nu startar rekryteringen i Skellefteå

Publicerad 2021-02-18

Bär du en dröm om att få arbeta och studera till lärare? Kanske har du jobbat med barn eller unga tidigare i något sammanhang och vill byta karriär? Vi gissar att du värdesätter olikheter, nytänkande och kreativitet och gillar tanken på att hjälpa framtidens invånare att lära och uttrycka sig.

Hösten 2021 startar regionens första arbetsintegrerade lärarutbildning för grundlärare i mellanstadiet. Utbildningen är ett samarbete mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet, Region Västerbotten och 12 kommuner i länet och gör det möjligt att studera till lärare och arbeta samtidigt.

Nu startar rekryteringen i Skellefteå kommun.

Det är brist på lärare på många håll i landet. Särskilt svårt har vi att rekrytera personal till våra fina skolor utanför centralorten. Att jobba som lärare handlar inte om att få dom största rubrikerna. Vi jobbar mest av allt för andra, och varandra.

Tillsammans ger vi barn verktyg de behöver för att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. Vi prioriterar vår tid, följer utvecklingen i samhället och gör vårt bästa för att skolan ska fungera så bra som möjligt för alla elever. Det är sällan enkelt, men det är nästan alltid värt det.

– Att vara lärare innebär en möjlighet till en positiv påverkan på barn och ungas framtidsmöjligheter, att lära barn och elever att de är lärande individer. Lärare är kulturbärare, vi jobbar med demokratifrågor och har ett lärandeuppdrag att forma framtidens människor och samhällen, säger Helena Åhman, utvecklingspedagog vid Skellefteå kommun.

Satsningen på en arbetsintegrerad lärarutbildning handlar framför allt om att vi ska ha bra lärare på våra skolor när Skellefteå nu växer. En förutsättning för anställning är att du har sökt och blivit antagen till den arbetsintegrerade utbildningen vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Du söker både till utbildningen och en lärartjänst parallellt. 

Om du blir antagen och anställd kommer du att arbeta 50 procent som grundskolelärare i årskurs 4-6 och samtidigt utbilda sig för att bli behörig lärare. Utbildningen är på distans med 75 procents studietakt. Två dagar i veckan är för schemalagda studier och tre dagar för schemalagt arbete.

– Att kombinera arbete med studier kräver att du är strukturerad, självgående och uthållig. Men den som får en anställning får också stöd av en mentor på skolan den arbetar. Mentorns uppgift blir att vara en samtalspart, för att få det att funka i balansen arbete och studier, säger Helena Åhman.

Vad är det då för egenskaper du bör ha? Ett intresse för läraryrket. En vilja att bidra till framtidens Skellefteå, att göra en insats som betyder något för eleverna och vara med och forma deras morgondag. Att kunna skapa goda relationer, vara kommunikativ, kunna samarbeta och vara en tydlig ledare i klassrummet är viktiga egenskaper. Ja, det är några kvaliteter som kan vara viktiga.

– Du behöver inte ha jobbat i skolan tidigare, kanske har du en annan akademisk utbildning eller en karriär inom en annan yrkesgrupp och ser den här unika kombinationen av studier och arbete som en möjlighet. Det kan vara någon som är förankrad på orten och som drömt om att bli lärare, och här kommer möjligheten. I och med att personerna kommer att jobba halvtid får de ett unikt tillfälle till en medfinansiering av sina studier.

Läs mer och sök!

Frågor om utbildningen besvaras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet.
Information om utbildningen och anmälan samt kontaktinformation till lärarhögskolan .