Gymnasiet förlänger distansundervisningen

Publicerad 2021-02-19

Efter samråd med Regionens smittskyddsenhet har Skellefteå kommun beslutat att förlänga distans- och fjärrundervisning för gymnasiet. Det innebär att rekommendationen förlängs från 28 februari till att även gälla 1-7 mars.

Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan och delar av introduktions-programmet, inplanerade provtillfällen, stödverksamhet samt vissa praktiska undervisningsmoment.

Till veckan kommer ett beslut att fattas om hur det blir med högstadiet och fjärrundervisning.