Fler flyttar till Skellefteå kommun och färre flyttar härifrån

Publicerad 2021-02-22

Under 2020 har antalet invånare i Skellefteå kommun ökat med 251 personer, enligt SCB:s årliga rapport över befolkningsutvecklingen i Sverige. Skälen till ökningen beror på ett växande antal inflyttade i kombination med en minskad utflyttning från kommunen.

- Det är positivt att fler flyttar hit och att färre väljer att flytta härifrån. Ett skäl till det kan vara att vi har en stark tillväxt med gott om arbetstillfällen som dessutom ökar. Genom att fortsätta arbetet med att utveckla hela Skellefteå kommun kan den här utvecklingen fortsätta, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Under 2020 flyttade 2 196 personer till Skellefteå kommun. Det är en ökning med 23 personer jämfört med 2019. Tidigare har befolkningsutvecklingen drivits huvudsakligen av invandring, nu tycks det ha skett ett skifte mot inrikes inflyttning. Samtidigt minskade utflyttningen från kommunen med 137 personer jämfört med 2019.

Under 2020 föddes 716 personer samtidigt som 784 personer avled. Förändringarna jämfört med 2019 då 703 personer föddes och 752 avled ligger inom normalvariationen. Trenden med minskad invandring håller också i sig och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2005. Under 2020 invandrade 147 personer färre till Skellefteå jämfört med 2019.

-  Det är givetvis svårt att dra skarpa slutsatser av ett enda år men vi kan se att vi blir allt bättre förberedda på en ökad befolkningstillväxt när företagsetableringarna och arbetstillfällena ökar samtidigt som vi jobbar med kompetensförsörjningen och bostadsbyggandet, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.