Skellefteå kommuns medarbetare rekommenderas att använda munskydd

Publicerad 2021-02-25

Alla medarbetare inom Skellefteå kommun och de kommunägda bolagen rekommenderas att använda munskydd på jobbet i inomhusmiljöer då nära kontakt inte går att undvika. Detta på grund av det allvarliga smittläget i länet och i Skellefteå. Vi behöver göra allt vad vi kan för att hindra smittspridningen.

Rekommendationerna gäller fram till 2021-03-21 och bygger på Region Västerbottens förstärkta rekommendationer rörande munskydd.

Munskyddens syfte är att minska risken för att den som bär munskyddet smittar andra där det inte går att hålla avstånd. Man kan bära på coronaviruset utan att ha symtom, och i detta läge med hög smittspridning är risken för detta större.

Det är cheferna som i dialog med medarbetarna beslutar om i vilka situationer och arbetsmoment man ska använda munskydd. Sedan tidigare har alla medarbetare som kan arbeta hemma rekommenderats att göra det.

Det är tufft med alla restriktioner och alla begränsningar, men genom att följa dem kan vi rädda liv!

Rekommendationerna återfinns på: skelleftea.se/munskydd