De dagliga verksamheterna inom Socialkontoret fortsätter hålla stängt

Publicerad 2021-03-03

Daglig verksamhet LSS inom Stöd och service samt dagverksamheten inom Vård och omsorg fortsätter att vara stängda eftersom spridningen av coronaviruset inte minskar.

Planen var att öppna den 15 mars, men på grund av rådande läge med hög smittspridning har Skellefteå kommun i samråd med Region Västerbottens smittskydd beslutat att förlänga stängningen till den 30 april 2021.

- Vi fortsätter, utifrån de förutsättningar vi har, sträva efter att deltagarna får en meningsfull dag genom individuella anpassningar och lösningar för de personer som behöver det, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef på Vård och omsorg.

- Att delta i sin dagliga verksamhet ger stimulans, utveckling och gemenskap. Vi kommer att öppna de dagliga verksamheterna så snart som smittläget har stabiliserat sig och vaccinationerna är genomförda, i samråd med Vårdhygien, fortsätter Åsa Israelsson, avdelningschef på Stöd och service.

Bakgrund

Både daglig verksamhet LSS för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheten för personer med demenssjukdom stängdes under senhösten 2020, på grund av den ökade smittspridningen i länet och i Skellefteå. Detta är andra gången som stängningen förlängs.