Färre hundlatriner 2021

Publicerad 2021-03-19

Nu blir hundlatrinerna färre men mer välplanerat utplacerade. På kommunens webbkarta kan du se var de finns idag. Kartan uppdateras när alla omflyttningar är gjorda.

Hundlatriner kommer till exempel finnas utplacerade vid utvalda korsningar, vid skolgårdar och på andra platser där många rör sig. Några av de latrinkärl som finns vid mindre vägar plockas bort. På så sätt kan kommunens bilar undvika att köra på gång- och cykelvägar mer än nödvändigt. De medarbetare på Skellefteå kommun som arbetar med bland annat tömning av hundlatriner har varit delaktiga i beslutet om den nya placeringen. 

Minskningen är en del i den åtgärdsplan som tagits fram för att sänka verksamhetens kostnader och därmed få en budget i balans. 

På kommunens webbkarta kan du se den aktuella placeringen. Kartan uppdateras när alla omflyttningar är gjorda.  

Förändringen kommer att innebära färre, men mer ändamålsenligt utplacerade hundlatriner. För att se den nya placeringen, klicka på respektive område nedan.

Skellefteå västra   Skellefteå östra

Skellefteå södra   Bergsbyn

Skelleftehamn   Ursviken   Ostvik

Medle   Lövånger   Kåge

Kusmark   Jörn   Ersmark   Byske

Bygdsiljum   Burträsk

Bureå   Boliden

Vad gäller för mig som hundägare?

Tänk på miljön och trivseln. Plocka upp efter din hund och kasta din påse i närmaste hundlatrin. Om det inte finns någon hundlatrin tillgänglig i närheten ska du som hundägare ta med påsen hem och slänga i sopkärlet för brännbart. 

 

Ur lokala ordningsföreskrifter för Skellefteå kommun: 

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte assistanshundar eller polishund i tjänst. 

… 

17 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: anlagda trottoarer, gång- och cykelvägar, parker och grönytor, gator och torg, begravningsplatser samt i särskilt iordningställda skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår.