Jobbar du som lärare i Skellefteå och funderar på nästa steg i karriären?

Publicerad 2021-03-24

Genom forskarskolan PROFS på Luleå tekniska universitet kan du nu ta en doktorsexamen och samtidigt bidra till utveckling i Skellefteås förskolor och skolor. Ansök senast den 8 maj.

Under hösten 2021 antar Luleå tekniska universitet (LTU) en ny omgång doktorander till forskarskolan PROFS – en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning. Som doktorand kommer du, förutom att bedriva forskarstudier vid LTU, utföra uppdrag inom skolan och på så sätt bidra till verksamhetsutvecklingen i Skellefteå kommun som deltar i forskarskolan.

Inom Praktiknära skolforskning, PROFS, drivs forskningsprojekt med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet. Inom PROFS drivs också kunskapsutvecklingsprojekt i samverkan med skolverksamheter.

I höst kommer 10-12 nya doktorander att antas till forskarskolan inom forskningsämnena pedagogik, matematik och lärande, engelska med didaktisk inriktning, svenska med didaktisk inriktning, historia, statsvetenskap, tillämpad fysik alternativt experimentell fysik.

Ta del av mer information och annons.