Kommunens vård och omsorg tillbaka i normalläge

Publicerad 2021-03-29

Måndag 29 mars går Vård och omsorg tillbaka till grönt (normalt) läge, från att sedan mitten av februari befunnit sig i gult (ansträngt) läge.

Det finns fortfarande individer med Covid-19 i vissa verksamheter, men personalsituationen är inte längre lika ansträngd och verksamheterna är mer stabila. Därmed kan man återgå till normal verksamhet och fullgöra alla beviljade insatser, inte bara de högre prioriterade som skett under perioden med ansträngt läge.

Eftersom smittspridningen är fortsatt hög kan vi däremot inte blåsa faran över. Vissa enskilda verksamheter inom t.ex. hemtjänsten eller kommunal hälso- och sjukvård, kan under en period behöva gå upp i ansträngt läge.