Energi och uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Ett gott råd är att tänka långsiktigt och välja ett alternativ som fungerar många år framåt. Arbetsinsatsen för de olika värmesystemen måste vägas mot årskostnaden. Ett välisolerat hus har lägre driftskostnader och högre komfort.

Observera! Skellefteå kommun kräver anmälning eller bygglov för olika värmesystem.  Kontakta byggavdelningen för att ta reda på vad som krävs för just ditt system.

Värmepumpar

Berg- jord- vatten- och luftvärmepumpar är bra ur miljösynpunkt. En värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord eller vatten måste anmälas till bygg- och miljönämnden.
Läs mer om värmepumpar

Eldstäder och pannor

Idag eldar vi med ved, pellets och flis för att värma byggnader och vatten. I kaminer kan mysfaktorn ibland kännas viktigare än energieffektivitet. Men det finns bra alternativ där mysfaktor och energieffektivitet kan kombineras. För eldstäder och pannor gäller olika lov men gemensamt är att sotaren alltid ska ha godkänt installationen innan den får tas i bruk.
Läs mer om eldstäder

Pellets

Pelletseldning räknas som ett klimatneutralt uppvärmningssätt. Pellets är energieffektivt, driftsäkert och har lägre driftskostnad än el och olja.

Pelletseldning kräver en viss arbetsinsats men inte lika stor som för ved. Andra fördelar gentemot ved är att pellets har ett jämnt energiinnehåll, att matningen kan skötas automatiskt från förrådet (kräver alltså inte daglig tillsyn under de kalla månaderna) och att det är lätt att reglera förbränningen efter värmebehov. Det finns på marknaden stora helautomatiska pelletsförråd vilka sköter all matning till brännaren. Du fyller bara lagret när det tar slut.

För optimal förbränning ska pellets eldas i kamin eller panna som är specifikt tillverkad för just pellets.

Ved

Vedeldning är bra ur miljösynpunkt. Under förutsättning att du har en effektiv panna med ackumulatortank - och att du eldar på rätt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar.
Läs mer om vedeldning

Fjärrvärme

I fjärrvärmeverket värms vatten upp av olika slags bränslen innan det skickas ut i fjärvärmesystemet. Bränslet är ofta baserat på restprodukter som annars inte hade kommit till någon nytta. Det heta vattnet värmer upp radiatorer och tappvatten i villor och andra byggnader. För att kunna installera fjärrvärme krävs att byggnaden ska ha ett vattenburet värmesystem.

Fjärrvärme kan du installera om du bor i Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Skelleftehamn, Skellefteå centralort eller Ursviken. Du kan läsa mer om fjärrvärme på:

Direktverkande el

Direktverkande el blev ett populärt uppvärmningsalternativ efter oljekrisen på 70-talet. Nackdelen, förutom att det är ett dyrt uppvärmningsalternativ, är att det är svårt att konvertera till ett annat uppvärmningssystem då de flesta kräver vattenburen värme.

Solenergi

Solen är en förnybar energikälla som vi kan omvandla till varmvatten eller elektricitet.

Läs mer om solvärme

Läs mer om solel

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-04-06