Energi och uppvärmning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips om hur du kan minska din energianvändning och öka andelen förnybar energi. Du får råd kring olika uppvärmningsalternativ, hur du kan sänka energikostnaderna och påverka miljön så lite som möjligt.

Energirådgivningen är kostnadsfri, opartisk och oberoende från kommersiella intressen.

Privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt andra föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11