Parker i Skellefteå

Parker och grönområden är viktiga för vårt välbefinnande och kommunen har en lång historia med offentliga parker.

Parken och trädgården är en plats för återhämtning för den stressade nutidsmänniskan. Forskning har även visat på trädgårdens rehabiliterande effekter.

Grönområden uppmuntrar också till rörelse och aktivitet, vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Stadsparken har funnits sedan slutet av 1800-talet och i många villaträdgårdar står gamla fruktträd som symboler för en gammal trädgårdskultur.

Välkommen att besöka våra parker i Skellefteå:

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02