Copy-Fågeldamm-Åsa Jansson-Nordanå.jpg

Nordanåparken

Nordanåområdet har en mångskiftande historia. Parken har en speciell karaktär med de gamla vackra husen, den kuperade terrängen och fågeldammarna. Sommartid används parken till exempelvis den årliga byamarknaden och matfesten samt till dans på utomhusbanan och utomhuskonserter. Vintertid är det framförallt julmarknaden som lockar.

Området Nordanå har vuxit fram runt den gamla marknadsplatsen ”Körran”, där man bland annat lastade tjära för vidare transport på älven. Under 1700-talet var här en excercisplats. De gamla byggnaderna har använts för skiftande ändamål under årens lopp.

Själva parkområdet färdigställdes 1945 inför stadens 100-årsjubileum. Men arbetet med parken påbörjades redan 1924. Dammarna är från denna tid. De har ett tätskikt av lerbotten och är förstärkta med dukar i slänterna.

Nordanå kulturcentrum

Läs mer om Nordanå här

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-20