Eddaparken

Norr om fritidsanläggningen Eddahallen ligger Eddaparken, som är en kombinerad park- och minigolfanläggning. Den lummiga grönskan består till stor del av växter som inte är så vanliga på dessa breddgrader. Minigolfbanan håller bra klass och sköts om av Skellefteå bangolfklubb.

Ombyggnad av Eddaparken

Eddaparken byggs om under 2018/2019 för att bli en ljusare och tryggare park. Ombyggnaden görs i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Läs mer om omformningen av Eddaparken

Öppettider minigolfen

Öppettider minigolfbanan (Skellefteå bangolfklubb Facebooksida)

Öppettider minigolfbanan (Skellefteå bangolfklubb Webbsida)

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-20