Eddaparken

Norr om fritidsanläggningen Eddahallen ligger Eddaparken, som är en kombinerad park- och minigolfanläggning. Den lummiga grönskan består till stor del av växter som inte är så vanliga på dessa breddgrader. Minigolfbanan håller bra klass och sköts om av Skellefteå bangolfklubb.

Eddaparken byggdes om 2018-2019 för att bli en ljusare och tryggare park.

Öppettider minigolfen

Öppettider minigolfbanan (Skellefteå bangolfklubb Facebooksida)

Öppettider minigolfbanan (Skellefteå bangolfklubb Webbsida)

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2020-08-04