Klockarbergsparken2-Lennart Norlund.jpg

Klockarbergsparken

Klockarbergsparken används allra mest vintertid. Här samlas barn och vuxna för att grilla, åka pulka och bob i backen. Sommartid rinner bäcken fram mellan parkens två dammar.

I anslutning till parken ligger Vitbergsområdet med skolskogen samt promenad- och skidspår. Ett koloniområde gränsar till parkens nordvästra del. Klockarbergsparken färdigställdes 1997.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-20