Bostad för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få stöd med boende. Stödet riktar sig främst till dem som har ett stort behov av omsorg och hjälp i vardagen, men barn och ungdomar som går skola på annan ort kan också få stöd.

Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 18 år betalar du ett underhållsstöd till kommunen för ditt barns omvårdnad.

Vem kan få stöd?

Barn och ungdomar som prövat olika stödinsatser, men som trots det inte kan bo kvar hos sina föräldrar eller vårdnadshavare kan få stöd med boende. Det gäller barn eller ungdomar som högst är så gamla att de fortfarande går i gymnasieskola. Den som är äldre än så får istället söka bostad med särskild service för vuxna.

Vilka boenden finns det för barn och unga?

Barn och ungdomar kan få korttidsvistelse i ett särskilt boende, eller boende i stödfamilj.

Hur ansöker jag om boende?

Vill du ansöka om boende för barn och ungdom kan du antingen kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fylla i blanketten Ansökan för LSS-insats för barn och ungdomar (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-07