Skellefteås miljömål

Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, både övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda, några inte. Inga nya delmål är antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande.

Våra miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål. I Skellefteå har vi koncentrerat dessa miljömål till fyra lokala mål:

Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern: Skellefteå kommuns miljöprogram

Inriktningsmål för kommunens invånare och kommunal verksamhet: Miljömål för oss som bor och verkar inom Skellefteå kommun

Tips till var och en: 88 tips om vad vi själva kan göra för miljön 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-10-05