Skellefteås miljömål

Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, med övergripande mål till år 2025.

Våra miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål. I Skellefteå har vi koncentrerat dessa miljömål till fyra lokala mål:

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt miljö och klimatprogram. Det beräknas vara klart under 2021-2022.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-09-04