Solkraft

Solkraft är samlingsnamnet på en av landets största och mest etablerade arbetsrehabiliterande verksamheter inom kommunal regi. Med grundvärderingar om att alla människor ska ha rätt till arbete och gemenskap skapar Solkraft meningsfulla arbetsuppgifter till personer som av olika orsaker står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Hos Solkraft kan man arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förmågor, oavsett kön, ålder, nationalitet, religion eller social bakgrund. Syftet är bland annat att öka möjligheterna till en bättre livssituation, bryta utanförskap och isolering och öka anställningsbarheten.

Det är exempelvis personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver långsiktig rehabilitering via arbete, personer med beroenden och som behöver få struktur på vardagen, nysvenskar som vill in på arbetsmarknaden och som behöver språkträning och lära känna andra.

Deltagande personer sätter egna mål under sin tid hos Solkraft. Många har genom åren kommit vidare till en bättre vardag, till studier och arbete med Solkraft som plattform. 

Under en vecka arbetar cirka 400 personer på Solkraft och under ett år cirkulerar cirka 700 personer inom Solkrafts olika verksamheter. Vi använder begreppet medarbetare för alla som arbetar i verksamheten. Det står för det tankesätt som genomsyrar Solkraft: medarbetarens möjligheter till medskapande och att ta makt över sin egen livssituation.

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-12