Gruvan Renström

Boliden Mineral AB:s gruvanläggning i Renström har en verksamhet som består av malmhantering och underjordsverksamhet med sprängning. Länsstyrelsen har klassat anläggningen som farlig verksamhet.

Sveriges djupaste gruva är numera Renström med drift på 1240 meters nivå. Den togs i drift 1952. Här bryts komplexmalm med zink, koppar, bly, guld och silver. Brytningsmetoden som används är uppåtgående igensättningsbrytning och som återfyllningsmaterial nyttjas gråberg från den omfattande tillredningen. Produktionen 2006 var 230 000 ton malm. Här arbetar i runda tal 130 personer.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-17