Stiftelser

Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Stiftelser kallades tidigare för fonder.

Ledamöter och ersättare i stiftelserna

Ledamöter och ersättare i stiftelserna hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Stiftelsen Lövångers Kyrkstad

Adress: 930 10 Lövånger
Telefon: 0914-701 10; Telefax: 0914-700 24
Ordförande: Allan Olsson
Presentation: Stiftelsen ska vårda och bevara Lövångers kyrkstad som kulturminnesmärke. Kyrkstaden består av en samling kyrkstugor som tidigare användes av kyrkobesökare från orten. Idag är kyrkstaden en modern kurs- och konferensanläggning. Verksamheten är utarrenderad till Thoren-gruppen sedan 1 januari 2007.

Stiftelsen Rönnbäret samt stiftelsen Skeriafonden

Kontaktperson: Viktoria Eriksson, SLK Ekonomicenter
Presentation: För utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå.

Stiftelsen Träenigheten

Adress: c/o Viktoria Eriksson, Skellefteå kommun, Support och lokaler, 931 85 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 00
Ordförande: Dan Magnusson
Presentation: Stiftelsen ska främja forskning, utveckling och utbildning kring trä, bland annat genom att driva Skellefteå Träfestival. Stiftelsen främjar även nytänkande och nydanande kring trä i vid bemärkelse. Det inrättade Träpriset som utdelas vartannat år är ett exempel på detta. Stiftelsen Träenigheten befäster Skellefteås ställning som Trästaden.

Läs mer om stiftelsen Träenigheten

Samförvaltade stiftelser

Nedanstående stiftelser samförvaltas av kommunen. Utdelning sker årligen till olika ändamål. Utdelningen består av avkastning från kapital (till exempel ränta och utdelning på aktier) och varierar därför år från år.

Kontakt för samförvaltade stiftelser: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Klicka på aktuell målgrupp för att se vilka stiftelser som ger utdelning till den målgruppen.

 

Barn och ungdomar

Kontakt för stiftelser för barn och ungdomar: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Stiftelsen gymnasieskolornas samfond

Ändamål: Förmån till elever i kommunens gymnasieskolor (Anderstorp, Balder och Kaplanskolan).*
Beslutsinstans: Gymnasienämnden
Hur går det till? Skolledningen ger förslag på elever.

Stiftelsen Sixten Lidströms testamente (förbrukningsfond)

Ändamål: Förmån till två elever från Bolidens församling efter avslutade gymnasiestudier.*
Beslutsinstans: Gymnasienämnden
Hur går det till? Skolledningen ger förslag på elever.

Stiftelsen Lövångers sockens Livräntekassa

Ändamål: Utdelning till under föregående år födda barn inom Lövångers socken.
Beslutsinstans: Livräntekassans styrelse
Hur går det till? Utdelningen sker automatiskt.

Sociala ändamål

Kontakt för stiftelser för sociala ändamål: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Stiftelsen Viktor o Celina Nyströms testamente

Ändamål: Bidrag till behövande bosatta inom gamla Skellefteå stadsförsamling (nuvarande S:t Olovs och S:t Örjans församlingar).*
Beslutsinstans: Socialnämnden
Hur går det till? Det annonseras i lokalpressen när det är dags att söka bidraget.

Skellefteå Nödhjälpsstiftelse

Ändamål: Bidrag till bosatta inom Skellefteå kommun som är i behov av ekonomisk nödhjälp. Utdelning får inte utgöra sådan hjälp, som kommunen enligt lagstiftning är skyldig att utgiva såsom exempelvis försörjningsstöd. Stiftelsens stadgar syftar till att hjälpa enskilda individer och inte föreningar.

Beslutsinstans: Nödhjälpsstiftelsens styrelse
Hur går det till? Man kan komma in med en ansökan när som helst under året. Skicka ansökan till Nödhjälpsstiftelsens styrelse, Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå.

Vid frågor kontakta: Ida Pilblad 0910-73 50 00Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-11-13