Internationella enheten

Arbetet med internationella frågor koordineras från Internationella enheten. Enhetens uppdrag är att samordna, utveckla, följa upp och stimulera till internationellt arbete i kommunen och därigenom öka samhälls- och verksamhetsnyttan. Internationella enheten erbjuder strategisk rådgivning i internationella frågor och EU-frågor. Vi kan även bidra med processtöd och information när du vill utveckla en projektidé.

Skellefteå kommun kan också medfinansiera externa aktörers projekt. Det är Internationella enheten som handlägger medfinansiering inför kommunstyrelsens beslut. Projektets syfte, målsättningar och indikatorer jämförs med kommunens 2030-strategi och de strategiområden med mål som finns formulerade där. Projekt som stöder de områdena prioriteras.

Skellefteås utvecklingsstrategi för 2030

Medfinansiering betyder att det ska finnas en annan huvudfinansiär till projektet. Det finns en stor mängd olika program och finansiärer att söka projekt hos. Kontakta oss med din idé, så kan vi hjälpa dig att hitta rätt huvudfinansiär.

Har du idéer på projekt som skulle kunna genomföras för ett bättre Skellefteå, men kanske inte resurserna som krävs? Här har Skellefteå kommun samlat några av de stöd som finns att söka.

Information om olika stödformer

Internationell strategi

Den internationella strategin ska ge stöd och vägledning för prioritering och fokus i det internationella samarbetet samt skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete.

Internationell strategi (pdf, nytt fönster)

Europa Direkt

Europe Direct Västerbotten (Europa Direkt) drivs som ett informationsnätverk av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I dagsläget har unionen närmare 500 kontor utplacerade på olika platser i syfte att svara på frågor och sprida information om EU:s många politikområden. I Sverige finns 16 samlingspunkter dit medborgare, organisationer, skolor och företag kan vända sig med frågor, funderingar och även åsikter om det arbete som gjorts och pågår.

Internationella fonden

Alla grund- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun kan söka pengar från Skellefteå kommuns internationella fond för internationellt skolutbyte. Internationella enheten kan ge råd och stöd kring detta, läs gärna mer på internationella fondens egen sida.

Internationella fonden

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-10-24