Begrepp

Här förklaras några vanliga begrepp inom elektronisk handel.

VAN

Förkortning av "Value Added Network", vilket är ett tredjepartsföretag som hjälper leverantörer att skicka elektroniska fakturor (så kallade Svefakturor) eller att använda sig av webb-EDI lösningar.

Svefaktura

En standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor. Svefakturan är att betrakta som ett alternativ till skanning/tolkning av pappersfakturor. Den är lätt och ekonomisk att använda. Svefakturan är obligatorisk för svenska, statliga myndigheter från och med 2008.

Webb-EDI

Skellefteå kommuns webb-EDI lösning består av en mall på vår hemsida, där leverantörerna direkt matar in sin faktura. Denna konverteras sedan till en Svefaktura och förs in i vårt fakturahanteringssystem.
 

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-09-01