Naturstigar på Vitberget

På Vitberget i centrala Skellefteå finns det förutom vandringsleder även två kortare välmarkerade naturstigar. Längs naturstigarna finns informationsskyltar där du får lära dig mer om natur och friluftsliv.

Naturstigen Vitberget

Naturstigen är en cirka fem kilometer lång stig som går genom kuperad terräng med några lite brantare partier. Stigen är väl markerad med små blå/vita vandringsledsskyltar. Längs stigen finns skyltar med information om det varierande landskapet, kultur, geologi med mera.

Folder över Naturstigen

Naturstigen Vitberget underhålls av Naturskyddsföreningen i Skellefteå.


Lilla naturstigen i Upplevelseskogen

Lilla naturstigen i Upplevelseskogen är en trevlig stig lämplig för alla åldrar. Längs den 400 meter långa stigen, som är markerad med färgglada stenar, får du lära dig mer om naturen och några av våra vanligaste arter av växter och djur. Följer du stigen kommer du bland annat att få se träfigurer av älg, mård och hackspett. Vid varje figur finns en informationstavla med text på svenska och engelska.

 

Uteklassrummet

Halvvägs efter Lilla naturstigen ligger uteklassrummet. Här finns vindskydd, svarttavla och stockbänkar som står mitt i en varierad skogsmiljö av både ungskog, gammal skog, små sjöar, våtmarker och stenhällar.

Hitta Vilse-stigen

Bredvid Lilla naturstigen i Upplevelseskogen finns även Hitta Vilse-stigen. Detta är en utbildningsstig med informationstavlor från Civilförsvarsförbundet (nytt fönster) för att lära barn att vistas tryggare i skogen. Längs leden får du följa berättelsen om pojken Vilse som visar hur man ska göra för att lättare bli hittad om man går vilse i skogen.

Lilla naturstigen, uteklassrummet och Hitta-Vilse stigen underhålls av Civilförsvarsförbundet (nytt fönster) här i Skellefteå

Vägbeskrivning

Upplevelseskogen hittar du om du följer Slalomvägen upp mot Vitberget. På vänster sida i början på parkeringen till f.d. Vitbergsstugan, sitter skylten "Vitbergets naturstigar". Följ vägen i pilens riktning så hittar du informationstavlorna. 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-05-12