Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten för hela kommunkoncernen, det vill säga alla förvaltningar och kommunägda bolag. Styrelsen ska verka för samordning mellan kommunens nämnder och bolag för att användandet av kommunens resurser ska bli så effektivt som möjligt.

Kommunstyrelsen ska följa utvecklingen inom all verksamhet i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen ska särskilt uppmärksamma och skapa förutsättningar för utvecklingen inom

  • den kommunala demokratin inklusive invånar-, medlems- och brukarinflytande
  • hållbar samhällsutveckling och en hållbar tillväxt
  • styrprinciper och regelsystem på övergripande nivå
  • övergripande organisations- och verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsen i Skellefteå har 15 ledamöter fördelat på följande partier: Socialdemokraterna 7, Moderaterna 2, Vänsterpartiet 2, Centerpartiet 2, Liberalerna 1, Sverigedemokraterna 1.

Sammanträden

Du hittar kommunstyrelsens sammanträdestider via länken i rutan till höger.

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter hittar du här (nytt fönster)

 

Mål för kommunfullmäktige och nämnder Mål 2019 (pdf)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-31