farligtavfalldegermyran.jpg

Farligt avfall

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Se till att du lämnar det på en återvinningscentral så att det kan tas om hand på rätt sätt.

Hjälp till att stoppa de många små utsläppen. Bäst vore det att sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall, men om det inte går kan du som är privatperson lämna ditt farliga avfall kostnadsfritt på återvinningscentralerna. Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Detta innebär att de giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och kommer att göra skada under den tiden. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt.

Vad gör jag med farligt avfall?

Privatpersoner ska lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Företag och verksamheter måste vända sig till privata miljöentreprenörer med sitt farliga avfall.

Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Om du är osäker på om det är farligt avfall och hur du ska göra med avfallet är det bättre att lämna in det som farligt avfall än att lägga det i soppåsen. Tomma förpackningar kan i regel sorteras som en förpackning men sprayburkar kan vara svåra att tömma - lämna dem då som farligt avfall. Genom att sortera ut ditt farliga avfall bidrar du till en renare miljö.

Egenskaper hos farligt avfall

Farligt avfall har en eller flera av följande egenskaper:

 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Ger fosterskador
 • Ekotoxiskt; kan omedelbart eller på sikt innebära risk för en eller flera miljösektorer.
 • Smittförande
 • Brandfarligt
 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Mutagent; förändrar arvsmassan 
 • Avger giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra
 • Kan ge upphov till ett ämne som har ovanstående egenskaper.

Farligt avfall levereras med godkänd entreprenör till anläggning för miljöriktigt omhändertagande, till stor del SAKAB i Kumla. Lysrör och kvicksilverlampor levereras till Bjästa Återvinning AB och bilbatterier levereras till Kuusakoski AB . 

Exempel på farligt avfall

Aska och sot räknas inte som farligt avfall, men det får inte läggas i sopkärlet. Vid avlämning på återvinningscentral ska det vara väl släckt och emballerat i separat behållare eller påse.

Kontakta alltid personal innan avfall lämnas!

Mer information om vad som är farligt avfall och vilka regler som gäller för farligt avfall hittar du i avfallsförordningen. Vad som är klassificerat som farligt avfall är markerat med asterisk (*) i avfallsförordningens bilaga 2 eller har någon eller några av de egenskaper som beskrivs i bilaga 3.

Transport av farligt avfall

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd, men ibland räcker det att göra en anmälan.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-12