Cykla i Skellefteå

I Skellefteå kommun finns ca 22 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 17 mil. Cykelnätet består både av separata gång- och cykelbanor och av gator där cyklingen sker i blandtrafik.

Kommunen arbetar aktivt med att göra det både säkrare och enklare att cykla. Vi planerar nya gång- och cykelbanor, bygger om korsningar så att de blir smidigare och trafiksäkrare och sätter ut cykelparkeringar på strategiska platser.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2020-07-29