Säkerhet och utrustning

Att lära sig paddla kanot tar en stund. Det kan vara klokt att börja på ett lugnt vatten och gärna i sällskap med någon som varit med förut. Flytväst är förstås en självklarhet för både stora och små. För att ge sig ut på havet eller älvarnas forsar krävs stor kunskap och rätt utrustning.

Säkerhet

  • Ta för vana att alltid rekognosera alla forsar, eftersom denna guide inte kan ersätta dina egna iakttagelser på plats. Den tar t.ex. inte hänsyn till förändringar i älven som skett efter inventeringen, såsom flyttade stenar, omkullfallna träd eller annat.
  • Om du hamnar i vattnet, försök aldrig att ställa dig upp i forsen. Botten är täckt av sten vilket gör att det är lätt att fastna med fötterna. Flyt istället med fötterna nedströms till du kommer till lugnt vatten.
  • Vid låg vattentemperatur bör våtdräkt användas, för i kallt vatten blir du snabbt nerkyld.
  • Paddla aldrig ensam.
  • Använd flytväst avsedd för ändamålet.
  • Lämna färdmeddelande.
  • Överskatta inte din förmåga, erfarenhet och kunskap.
  • Se till att eventuell packningen är fastsurrad.

Utrustning

Paddlarens utrustning:                                       Flytväst                                                                
Hjälm (för forspaddling)                                        
Första hjälpen                                                      
Kastlina                                                               
Ombyte och tändstickor (förpackade vattentätt)      
Kapell (för forspaddling)

Kanotens utrustning:
För och akterlina att använda till tågning och förtöjning
Reservpaddel
Kastlina
Reparationsutrustning

Termförklaring

Bakvatten: När rinnande vatten tvingas runt ett hinder, bildas det oftast ett lugnt vatten bakom hindret.

Vals: När vattnen rusar över ett hinder skapas en återcirkulation tillbaka mot strömmen.

Sugande vals: En vals med kraftigare och djupare återcirkulation.

Blå spår/tunga: I en fors finns det oftast en väg där det mesta av vattnet rinner, där bildas det ett spår av vatten som inte innehåller lika mycket luft som vattnet runt omkring. Blå spår är ofta en bra och säker väg att ta i en fors.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16