Skellefteälven-kommunens största älv

Skellefteälven är kommunens största älv och sedan 1908 har den på flera håll byggts ut för elkraftproduktion. Älvens källflöde startar uppe vid norska gränsen nordväst om Vuoggatjålme sedan rinner älven 440 km innan den möter havet i Bottenviken. Vid älvens början erbjuder naturen skogslandskap och spår från malmbrytning. Allteftersom förändras skogslandskapet till landsbygd och tillslut stad.

Längst hela älven finner du vackra rastplatser och i närhet till staden finner du flera guldkorn. Varför inte ät den medhavda picknicken på Rovön eller färdas förbi Bergsbydammen och stanna till på café Kajutan för att prova de omtalade räkmackorna. Rastplatsförslagen är många, det är bara din fantasi som sätter gränser. Längst Skellefteälven finns det flera turförslag, välj mellan att göra kortare dagsturer eller längre turer med övernattning.

Medelvattenföringen i älven är 153 kubikmeter per sekund. På sina håll är älven mycket bred, på vissa ställen har 5-20 meter höga och branta strandkanter bildats när älven skurit sig ner i marken. Nipor och raviner är vanliga inslag längs hela älven och i de övre delarna omges älven av skogsmark. I de nedre delarna, i höjd med Klutmark blir landskapet betydligt öppnare och här omges Skellefteå älven av åkermark och bebyggelse.

För den fiskeintresserade så bjuder Skellefteälven på öring, harr, bäckröding, gädda, abborre, sik, mört, lake, löja, stensimpa, gers, stäm och brax.


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02