Forsklasser och risker

I denna guide används en ny tvådelad skala för att klassa forsarna. Skalan bygger på den internationella skalan för klassificeringen av forsar.
Längst en del av paddelturerna befinner man sig ibland långt från civilisationen, vilket gör att det kan ta lång tid att få undsättning utifrån vid en olycka. Ta det försiktigt!

Första siffran anger en teknisk svårighetsgard, graderad 1 till 6.
Vi har även använt oss av + och – för att ytterligare förfina den skalan.

Andra siffran anger en riskgrad som talar om hur allvarligt ett misslyckande att navigera sig igenom forsen kan vara, till exempel att behöva simma.
Även där går skalan från 1 till 6, där 1 är i princip ofarlig och 6 bedöms som dödligt.

Internationell skala för fors: 

 1. Strömmande vatten med små vågor utan några större hinder. 
  Kan paddlas av nybörjare
 2. Lätt fors med oregelbundna vågor som kan bryta på toppen och små valsar.
  Få hinder men inte alltid lätt att finna väg. En del manövrering kan behövas.
  Kan paddlas av medelgod paddlare
 3. Kraftigt brusande fors med en del små fall och stora, oregelbundna brytande  
  vågor och valsar. Hinder och passager som kräver manövrering. 
  Anses vara den övre gränsen för vad som kan paddlas med öppen kanadensare. 
  Kan paddlas av erfarna paddlare 
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.
 4. Ihållande svår fors med fall, stora brytande vågor, stora valsar och kraftiga 
  virvelbildningar. Passager som kräver precis manövrering i turbulent fors. 
  Kan paddlas av mycket erfarna paddlare
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.
 5. Extremt svår, ihållande fors med fall, stora brytande vågor, stora valsar och 
  kraftiga virvelbildningar. Passager som kräver precis manövrering i mycket 
  turbulent, brant fors. Till störst delen ”vitvatten”. 
  Kan paddlas av experter 
  Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.
 6. Som klass 5 men ännu starkare strömmar och valsar. Stora fall. 
   Kan paddlas av experter
   Hjälm, kapell samt rekognosering rekommenderas.

  Forsarnas svårighetsgrad kan variera med vattenståndet. Klassningen avser högt vattenstånd. När man pratar om höger och vänster i strömmande vatten är det alltid i strömriktningen man menar.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16