Byske älv.jpg

Byske älv

Naturens närvaro är påtaglig, älven har valt sin egen väg och du är välkommen att prova den.

Med denna guide vill vi ge dig, Byskeälvens gäst, en beskrivning av älven och dess olika sträckor. Här nedan finner du rekommenderade paddlingsturer, välj tur efter svårighet, längd eller sevärdheter. Till höger hittar du en beskrivning av de olika forsklasserna som nämns i guiderna och länk till karta.


Åselet - Småforsarna (pdf, öppnas i nytt fönster)
En vacker paddlingstur genom klassiskt skogslandskap där älven flyter fram i vackra meanderbågar och älvkanten på sina håll pryds med nipor. Denna paddlingstur är en lämplig och fin dagstur för den ovana paddlaren i öppen kanadensare. Vid Andersforsheden (småforsarna) finner du en fin rastplats och för den som vill övernatta är detta den perfekta platsen . Sträckan går att paddla hela säsongen. Den som vill ha en längre tur kan fortsätta vidare till Fällfors.

Småforsarna - Fällfors (pdf, öppnas i nytt fönster)
Småforsarna till Fällfors är en lämplig och fin dagstur för den ovana paddlaren i öppen kanadensare. Förbi småforsarna krävs två lyft eller ett lång lyft, en kanotvagn underlättar. På den norra sidan av älven finns en stig för att ta kanoten nedströms. Älven rinner genom lanskapet i meander bågar. Längst sträckan ser du en del sandbankar och i närområdet kan du finna fornlämningar. Sträckan går att paddla hela säsongen. I Fällfors finns möjlighet att upptäcka mer om ortens historia här kan du campa eller hyra kanot. Här finner du också ett observatorium för laxar.

Fällfors - Hälleström (pdf, öppnas i nytt fönster)
Fällfors till Hälleström är lämplig som en kort dagstur för den ovana paddlaren i öppen kanadensare. Sträckan går att paddla hela säsongen. Var uppmärksam när du närmar dig Hälleströmsfallet och ta upp kanoten till vänster i god tid före fallet. Halvvägs finner du Maransvältan, en 150 meter lång och 100 meter bred ravin med 40 meter höga brantväggar.  Ett intressant inslag på färden längst natursköna Byskeälven.

Mer att läsa om Byskeälven
Byske älv tillhör den typ av älvar som kallas för skogsälvar eftersom den har sina källflöden i skogslandet. Skogen är vacker och naturen är hela tiden starkt närvarande. Karaktäristiskt för Byskeälven är dess många forsar, något som kan vara en spännande utmaning för den vane kajakisten men något man bör undvika med kanadensare. Byskeälvens början och slut erbjuder en mer avancerad paddling medan den mittersta delen, Åselet till Hällseström, passar den som vill ha en avkopplande paddeltur i vackert skogslandskap.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-05-03