Allmänna ordningsregler vid bokning av lokaler

 • Rökförbud gäller i alla lokaler samt dygnet runt på alla skolgårdar
 • Alkohol får inte förtäras i lokalerna (med undantag för festbokning i matsal)
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ska vara över 18 år och myndig, i matsalar gäller 23 år och myndig
 • Djur får ej vistas i lokalerna
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet och att inga utomstående vistas i lokalerna
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för att se till vart nödutgångar och släckutrustning finns samt kunna hantera den
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta nyckel/kort till obehörig person eller till person under den åldersgräns som gäller för hyra av aktuell lokal
 • Den bokade lokalen får användas enligt den beställda tiden
 • Under bokad tid ska det ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten. Vid ommöblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick. När du hyr matsal ska du även torka av bord och stolar, sopa golv, rengöra pentry  och ta ut sopor. Detaljerad information finns på respektive anläggning
 • Innebandysarg ska plockas ihop och ställas på anvisad plats efter träning eller match, görs inte detta kommer laget bli debiterad 500 kronor
 • Omklädningsrummet får användas 30 minuter före och högst 30 minuter efter bokad tid
 • Endast inomhusskor får användas i idrottshallen
 • Det är endast tillåtet att spela fotboll med en inomhusboll i idrottshallen
 • Ingenting får lämnas kvar i lokalen för senare avhämtning
 • Innan lokalen lämnas ska hyresgästen eller den ansvarige ledaren se till att :
  - Fönster och dörrar är stängda och låsta och att belysningen är släckt
  - Kranar och duschar är stängda efter användning
  - Toaletter och tvättställ är städade
  - Samtliga använda lokaler är utrymda
 • Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte
 • Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs ska ett sånt kunna uppvisas
 • Reparationer, underhåll och arrangemang kan tillfälligt bryta gällande kontrakt
 • Berättigade klagomål om hyresgästens sätt att följa dessa ordningsregler och i övrigt fullgöra sina skyldigheter kan leda till avstängning från lokalerna och eventuellt skadestånd
 • Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till vaktmästare eller Kultur- och fritidskontoret. Hyresgästen är ersättningsskyldig för sådan skada

 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-10-21