Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla exempelvis den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat, den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen, per telefon eller vid ett besök hos kundtjänst. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Skellefteå kommun och skriver ut och postar beviset om du inte vill hämta det personligen i kundtjänst.

Skicka ansökan till

Kundtjänst, Överförmyndarenheten
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Ansvarig nämnd: Gemensam överförmyndarnämnd
Informationen granskades: 2019-11-04