Social beredskap

Social beredskap ger akut hjälp till dig som behöver det, eller till dig som vet att någon annan är i behov av stöd. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra akuta situationer, till exempel att ett barn far illa hemma.

Hur kommer jag i kontakt med social beredskap?

Akut under dagtid når du social beredskap via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00. Fråga efter socialkontorets dagjour.

På kvällar och helger kan du i stället ringa Social beredskap på nödnumret 112. Du kopplas då till en socialsekreterare. Social beredskap är alltid bemannad med två socialsekreterare.

Psykisk och social omsorg vid större olyckor

Inom kommunen finns en särskild grupp som arbetar med psykisk och social omsorg vid större olyckor och katastrofer. Gruppen kallas för Posom och kallas ut av SOS Alarm för att skapa stödcentrum dit du kan vända dig när det hänt något.

Läs mer om Posom

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-11-29