Familjegården – för barn och föräldrar som behöver stöd

Att vägleda barn kan vara underbart, men också ett tufft och svårt uppdrag. Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs.

Familjegården är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder stöd till familjer med barn i åldern 0–12 år.
Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som du och din familj har.
Familjegårdens mål är att tillsammans med familjen hitta lösningar som stärker relationer och gynnar barnets utveckling.

Vilket stöd erbjuder Familjegården?

  • Vi kan vara ett stöd för dig och din familj när ni vill förändra er situation.
  • Du ansöker om stöd via socialtjänstens handläggare.
  • Vi arbetar utifrån det uppdrag som du och din socialsekreterare kommit överens om. Det kan t ex handla om relationssvårigheter, föräldraskap eller konflikter.

Gruppverksamheter

Familjegården bedriver olika gruppverksamheter
för barn

  • som upplevt missbruk i sin familj
  • till föräldrar med psykisk ohälsa

och till föräldrar erbjuder vi t.ex.

  • Tidigt föräldrastöd – för barn under ett år
  • ABC (Alla Barn i Centrum) föräldrastödsprogram – för att stärka relationen mellan barn och förälder.

 Vilka är vi?

Vi som arbetar på Familjegården är socionomer, behandlingsassistenter och familjeassistenter. Vi arbetar i huvudsak dagtid och har tystnadsplikt. Kontakten med Familjegården är frivillig och kostnadsfri.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-02-20