Familjegården – för barn och föräldrar som behöver stöd

Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter. Familjegården finns till för dig som har barn i åldern 0–12 år och behöver stöd. Du kan få stöd i form av familjebehandling eller olika gruppverksamheter.

Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter. Gemensamt för dem som kontaktar oss är att de vill utveckla sitt föräldraskap. Vår förhoppning är att alla ska kunna glädjas över att vara förälder.

Familjebehandling

Vi kan vara ett stöd för din familj när ni vill förändra er situation. Vi utgår från familjens önskemål och behov. Det grundar sig på en överenskommelse mellan familj, socialsekreterare och Familjegården. Vi ger hjälp till självhjälp att hitta nya rutiner och strategier. Vid behov kan vi vara delaktiga i kontakten med släktingar, förskola, skola och sjukvård. Arbetet sker hemma hos er eller i Familjegårdens lokaler. Det vanligaste är att vi träffas en gång i veckan, 1–2 timmar. Vi arbetar i huvudsak dagtid och har tystnadsplikt.


Gruppverksamheter

Tidigt föräldrastöd för föräldrar som har behov av stöd under barnets första år

Stödgrupp för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Stödgrupp för barn som bevittnat våld i familjen

Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruksproblematik


Stödgrupp för ungdomar 13-19 år

Fältverksamheten erbjuder gruppverksamhet för ungdomar 13-19 år som har föräldrar med missbruksproblematik.
Läs mer om stödgrupper för ungdomar här

Övriga specialområden
Barn med neuropsykiatrisk problematik
RePulse - Individuell ART
Bedömning av barns omsorgssituation


Hur du söker stöd hos oss
Kontakten med Familjegården är frivillig och kostnadsfri. Du når oss via kundtjänst 0910-73 50 00. När du söker stöd hos oss uppger du det socialdistrikt som du tillhör.

Vilket distrikt hör du till?

  • distrikt Söder, om du bor söder om Skellefteälven
  • distrikt Väster, om du bor norr om älven och väster om E4:an
  • distrikt Öster, om du bor öster om E4:an mot Skelleftehamn

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-08-27