Matton 1525R-78174A.JPG

Invandrarföreningar

Det finns ett tiotal invandrarföreningar i Skellefteå kommun. De arbetar på olika sätt för att hjälpa invandrare att komma in i samhället och i en gemenskap.

Sök invandrarföreningar i föreningsregistret (nytt fönster)

Mångkulturellt forum

Mångkulturellt forum arbetar för mångfald i Skellefteås arbetsliv. Ett mål är att individer med utländsk härkomst ska få det lättare på arbetsmarknaden. Mångkulturellt forum är en frivillig sammanslutning av privatpersoner, företag och föreningar, som är engagerade i integrationsarbete.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2015-09-24