Korttidsvistelse för vuxna

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka om korttidsvistelse. Det innebär att du för en kortare tid får det stöd du behöver på ett annat boende. Du kan också ansöka om semestervistelse eller tillfällig vistelse på annan ort. Korttidsboendet för vuxna finns på Anderstorp i Skellefteå.

När kan jag ansöka om korttidsvistelse?

Det går att söka plats på korttidsvistelse för att

  • ge dina närstående avlösning i omvårdnadsarbetet 
  • ge dig avkoppling och miljöombyte.


Beroende på vilka behov som du har kan du få plats allt från enstaka tillfällen, upp till 14 dygn per månad.


Vem får ansöka?

Korttidsvistelse är till för personer med funktionsnedsättningar. Korttidsvistelsen fungerar ofta som en övergång för unga personer som ska flytta hemifrån. För att få plats på korttidsvistelse måste du ha ett behov av det och tillhöra någon av följande grupper (också kallat för personkretsar):

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer som efter en hjärnskada i vuxen ålder fått stora begåvningsmässiga funktionshinder som inte går över
  • personer med andra stora fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, där hindren orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett behov av stöd eller service.


Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som avgör vilka grupper som har rätt att få plats på korttidvistelse. Läs mer om stöd enligt lag om stöd och service (LSS)


Hur ansöker jag om korttidsvistelse?

För att ansöka om korttidsvistelse kontaktar du vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller ansöker via blanketten Ansökan om LSS för dig över 18 år (pdf).

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07