Färdtjänst

Du kan få tillgång till färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik.

Du kan få färdtjänst med personbil (taxi) eller med specialfordon.

När du har ansökt om färdtjänst får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det om du beviljas färdtjänst eller inte.

Beslutet kan gälla för en viss period eller tills vidare. I beslutet kan det stå hur många färdtjänstresor du får göra per månad eller per år. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Ansök digitalt eller via kundtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst direkt i din mobil, surfplatta eller dator via vår e-tjänst. Om du inte kan eller vill ansöka digitalt kan du ansöka på en pappersblankett.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst via 0910-73 50 00 (knappval 1) om du har frågor om färdtjänst eller vill ha hjälp att ansöka om färdtjänst. När du har ringt kundtjänst kommer en färdtjänsthandläggare att kontakta dig för att utreda din ansökan.

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Kommunen beslutar om du uppfyller kriterierna för att få färdtjänst. Beslutet beror på hur svårt du har att förflytta dig på egen hand och använda allmän kollektivtrafik. Din ålder påverkar inte om du får färdtjänst eller inte.

Du får använda färdtjänst för resor till och från arbete (arbetsresor), gymnasieskola och för resor under din fritid.

Medicinskt intyg
När du ansöker om färdtjänst kan du behöva skicka in ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet och dina svårigheter att förflytta dig och resa med kollektivtrafik.

Intyget kan utfärdas av en läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Du får troligtvis betala en avgift till din hälsocentral eller vårdmottagning för att få ett intyg.

 

Ledsagare och medresenär

Om du inte kan åka själv med färdtjänsten kan det stå i ditt beslut att du får ta med en ledsagare. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver hjälp när du kommer fram.

Om du behöver hjälp utanför själva färdtjänstresan kan du ha rätt till en medresenär, till exempel om du behöver hjälp att handla.

Färdtjänst är en kollektiv resform

Vi samordnar färdtjänst så långt det är möjligt. Det innebär att du kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan ta längre tid om föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Taxi har rätt att ändra din önskade avresetid genom att tidigarelägga den upp till en timme eller senarelägga den upp till en halvtimme för att samordna resan med andra resenärer. Detta ska du då meddelas om när du bokar resan.  

Arbetsresor

Arbetsresor kan beviljas mellan din folkbokföringsadress och din arbetsplats adress, Arbetsresor kan även beviljas för vissa studier.

Arbetsresor gäller för förvärvsarbete, det ska vara mer än två dagar i veckan och du måste lämna in intyg från arbetsgivaren varje år, senast den 15 mars för att få åka arbetsresor från den 1 april.

Arbetsresor gäller inte för resor inom tjänsten. Inom tjänsten är det din arbetsgivare som ska ordna med resorna.

Intyget skickar du till:

Skellefteå kommun
Socialkontoret
Avgifter och färdtjänst
931 85 SKELLEFTEÅ

Test med avgiftsfri buss upphör

Testperioden med avgiftsfri buss för färdtjänstberättigade upphör från och med 1 januari 2020. Samtliga busskort som är kopplade till testet kommer att spärras vid årsskiftet. Inget kort behöver lämnas tillbaka till kommunen. Vi vill passa på att tacka alla som deltagit i testet!

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-02-03

Frågor & svar

 • Får jag göra stopp under resan?

  Om det finns särskilda skäl kan färdtjänsten göra ett stopp under resan för ett kortare ärende. Stoppet får vara upp till tio minuter långt. Meddela att du behöver göra ett stopp under resan när du beställer den.

  Det kostar inget extra att göra ett stopp. Du kan göra det även om du samåker med andra.

 • Hur ofta får jag åka färdtjänst?

  Vanligtvis får du använda färdtjänst så ofta du behöver. Du kan också ha en begränsning i ditt beslut som reglerar hur många resor du får göra per månad eller år.

  I ditt beslut kan det också stå att du enbart får använda färdtjänst under en viss period på året, till exempel under vintersäsongen.

 • Hur långt får jag åka med färdtjänsten?

  Färdtjänsten gäller inom Skellefteå kommun.

  Om du bor i utkanten av kommunen och din närmaste serviceort ligger i en annan kommun kan du få åka färdtjänst dit för att till exempel göra post- och bankärenden, eller besöka en optiker.

 • Hur mycket kostar det att åka färdtjänst?

  Kostnaden för att åka färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till.
  Tryck här för att se en aktuell prislista.

  Vissa resor med färdtjänst är gratis för barn och ungdomar. Det gäller resor med färdtjänst för gymnasieelever som åker mellan hemmet och sin gymnasieskola, samt för barn som åker färdtjänst mellan sitt hem och sin förskola/fritidsverksamhet.

 • Hur beställer jag en färdtjänstresa med färdtjänstbuss?

  För att beställa en färdtjänstresa med färdtjänstbuss ringer du 0910-173 10

 • Hur beställer jag färdtjänst med taxi?

  För att beställa en färdtjänstresa med taxi ringer du 0910-173 10. Du kan ringa in din beställning dygnet runt. Den som tar emot din beställning planerar för samåkning. Därför är det viktigt att du beställer din resa i god tid, så snart du vet att du ska göra resan. Boka gärna returresan på en gång också. 

   

  Om du exempelvis vet att du vill åka färdtjänsttaxi en viss tidpunkt under morgondagen kan du beställa resan redan dagen innan. Om du på grund av en särskild situation inte har kunnat planera resan i förväg finns det risk för att det inte finns en ledig bil vid den önskade tidpunkten.

 • Får jag åka tillfälligt i en annan kommun?

  Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun får du använda färdtjänsten i den kommunen.
  Du kontaktar kundtjänst för biljetter tel: 0910-73 50 00 tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

   

  För resan till andra kommuner kan du söka riksfärdtjänst

  Ring Skellefteå kommun tfn 0910-73 50 00 tryck 1 kundtjänst för socialt stöd och omsorg,
  som skickar ditt ärende till Färdtjänsthandläggare på Avgifter och färdtjänst ansökan ska vara minst tre veckor före avresan.