Åby älv fiskebestämmelser

Inom fiskevårdsområdena Åbyälvens övre- och Åbyälvens nedre fiskevårdsområden gäller lokala regler som fastställts av respektive område. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven

Inom Åbyälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Länk till Åbyälvens Fiskevårdsområde (öppnas i nytt fönster)

Kusten

Åbyälvens fredningsområde sträcker sig från Tåmsvartens ostligaste udde till Busköns sydvästra udde. Inom detta område gäller totalt förbud mot fiske efter lax och öring under hela året.

Restriktionsgräns 1 går som en linje från udden väster om Ole-Vippersagrundet över Ole-Vippersagrundets nordspets och Timmermarksgrundets nordspets till den lilla udden nordväst om Orrholmsudden. Inom detta område är fiske med fast redskap som i någon del är över 1,5 m förbjudet.

Restriktionsgräns 2 är en linje från Lillörens östra spets över Degergrundets östra udde till Sandviksuddens södra spets. Inom detta område är allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 m. Det är även tillåtet att fiska med handredskap om där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.

Fiske med handredskap efter lax och öring får ske utanför restriktionsgräns 2 från och med den 11 juni till och med den 15 september. Vid sådant fiske får max en öring eller en lax behållas per fiskande och dygn.

Länk till karta över fredningsområden

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-10-29