Kåge älv fiskebestämmelser

Inom Kågeälvens fiskevårdsområden gäller lokala regler som fastställts av fiskevårdsområdet. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven

Inom Kågeälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Länk till fiskevårdsområden inom Kågeälven (öppnas i nytt fönster)

Kusten

Kågeälvens fredningsområde sträcker sig från Lillsnäckhamn till Södra Storöudden. Inom detta område gäller totalt förbud mot fiske efter lax och öring under hela året.

Restriktionsgräns 1 är en linje från Kågön till Ostnäsuddens sydligaste spets. Inom detta område gäller förbud mot fiske med fast redskap som i någon del är över 1,5 m.

Restriktionsgräns 2 bildas med linjer från Orrholmens norra spets via Ytterstholmen till Bastuholmens sydöstra udde och från Södra Bastuholmsgrund till Ön. Inom detta område är allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 m. Det är även tillåtet att fiska med handredskap om där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.

Länk till karta över fredningsområden

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan
Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-04-29